Som una companyia dedicada integralment
al Teatre de Titelles, Marionetes i Objectes.

JUGUES? El nou espectacle de Rocamora Teatre

dimarts, 10 de març del 2020

JUGUES? o la meravella de jugar, fent volar la imaginació

Aquest nou espectacle de Rocamora Teatre és una creació de la companyia, a partir d’una idea original de Carles Cañellas.


JUGUES? és un espectacle de Teatre d'Objectes sobretaula i mitjà format per a interior o exterior, sense paraules, de 45' de durada, per a públic infantil de 2 a 6 anys i públic familiar.


Jugues? o la meravella de jugar, fent volar la imaginació, és una incitació al joc simbòlic, al joc lliure.  


La imaginació i el joc
Des de la primera escena els actors titellaires ens conviden a jugar, a deixar-nos anar i a entrar amb ells en un joc escènic, on els objectes que tenen a l’abast, prenen vida i es transformen per art de la nostra imaginació.  


Amb uns quants llapis, quatre fulls de paper, quatre formes, quatre guants i una mica de paper Pinotxo, juguem amb ells “a fer veure que...". Creen personatges i amb aquests representen sorprenents i divertides historietes amb ben poca cosa, perquè no necessitem res més si fem rutllar el magí, que és el fil amb el que cosim tot el joc lliure.
 

El joc lliure -aquell que no té normes ni regles, ni precisa d’objectius a superar, ni estableix competicions ni rivalitats amb la resta de jugadors, sinó cooperació i complicitat-, brolla espontàniament quan ens deixem portar per la imaginació, innata en tots els humans, pel pur plaer de jugar, de crear i transformar fantàsticament un món efímer, únic i divers, a partir d’allò més simple. 


Rocamora Teatre al 2n Festival de Titelles del Moianès

dilluns, 4 de juny del 2018Rocamora Teatre al 2n Festival de Titelles del Moianès

Dins de les diverses activitats programades en els dos municipis que acullen el 2n Festival de Titelles del Moianès, la companyia Rocamora Teatre hi impartirà el taller INTRODUCCIÓ AL TITELLA DE FIL els dies 29 de juny a “Cal Mestre” de Monistrol de Calders i el 7 de juliol al Centre Cívic de Calders, ambdós a les 18 hores. També hi representarà els espectacles SOLISTA el dia 1 de juliol a les 18 hores a la Plaça Nova de Monistrol de Calders i IDENTITATS el 6 de juliol a les 22:30 hores al Centre Cívic de Calders.


Rocamora Teatre at the 2nd Puppet Festival of Moianès

Within the various activities scheduled in the two municipalities that host the 2n Festival de Titelles del Moianès”, Rocamora Teatre Company will teach the workshop INTRODUCTION TO THE STRING PUPPET on June 29 at “Cal Mestre” in Monistrol de Calders and on July 7 at Calders Civic Centre’s, both at 6 pm. Also will perform the shows SOLOIST on July 1 at 6 pm at Plaça Nova in Monistrol de Calders and IDENTITATS (Identities) on July 6 at 10:30 pm at Calders Civic Centre’s.


Rocamora Teatre en el 2º Festival de Títeres del Moianès

Dentro de las diversas actividades programadas en los dos municipios que acogen el 2n Festival de Titelles del Moianès”, la compañía Rocamora Teatre impartirá el taller INTRODUCCIÓN A LA MARIONETA DE HILO los días 29 de junio en “Cal Mestre” de Monistrol de Calders, y el 7 de julio en el Centre Cívic de Calders, ambos a las 18 horas. También representará los espectáculos SOLISTA el día 1 de julio a las 18 horas en la Plaça Nova de Monistrol de Calders y IDENTITATS (Identidades) el 6 de julio a las 22:30 horas en el Centre Cívic de Calders.

2n Festival de Titelles del MoianèsRocamora Teatre organitza amb Espai Animacions el 2n Festival de Titelles

La decidida aposta de la companyia Rocamora Teatre per crear "Espai Animacions" a la seva seu de Calders (comarca del Moianès, província de Barcelona) es va consolidant, fent que aquest Centre impulsor d’Iniciatives Titellaires sigui el punt de referència del Teatre de Titelles, Marionetes, Objectes i Arts associades, a la Catalunya Central.
Després d'organitzar a Calders l’Aplec Titellaire el 2015 i el 1r Festival de Titelles del Moianès el 2017, enguany preparen la 2a edició del Festival, que se celebrarà consecutivament en els municipis veïns de Calders i Monistrol de Calders, del 29 de juny al 8 de juliol 2018.
Conformen el programa una exposició de marionetes, un taller d'introducció al titella de fil, un curs especialitzat per a estudiants i professionals i nou espectacles de molt variades tècniques i estils, dirigits a públic infantil i familiar, però també a joves i adults.
Més informació a www.animacions.org


Rocamora Teatre organiza con Espai Animacions su 2º Festival de Títeres

La decidida apuesta de la compañía Rocamora Teatro para crear "Espai Animacions" en su sede de Calders (comarca del Moianès, provincia de Barcelona) se va consolidando, haciendo que este Centro impulsor de Iniciativas Titiriteras sea el punto de referencia del Teatro de Títeres, Marionetas, Objetos y Artes asociadas, en la Cataluña Central.
Tras organizar en Calders el Aplec Titellaire en 2015 y el 1r Festival de Titelles del Moianès en 2017, este año preparan la 2ª edición del Festival, que se celebrará consecutivamente en los municipios vecinos de Calders y Monistrol de Calders, del 29 de junio al 8 de julio 2018.
Conforman el programa una exposición de marionetas, un taller de introducción a la marioneta de hilo, un curso especializado para estudiantes y profesionales y nueve espectáculos de muy variadas técnicas y estilos, dirigidos a público infantil y familiar, pero también a jóvenes y adultos.
Más información en www.animacions.org


Rocamora Teatre with Espai Animacions organizes its 2nd Puppet Festival

The firm commitment of the Rocamora Teatre Company to create the “Espai Animacions" in its headquarters in Calders (Moianès district, province of Barcelona) is consolidating, making this promoting Puppetry Initiatives Center to be the reference point for Puppet, Marionette, Object Theater and associated Arts, in Central Catalonia.
After organizing in Calders the Aplec Titellaire in 2015 and the 1st
Festival de Titelles del Moianès in 2017, this year they prepare the 2nd edition of the Festival, that will be held consecutively in the neighboring cities of Calders and Monistrol de Calders, from June 29 until July 8, 2018.
The program
consists of a marionettes exhibition, a workshop introduction to the string-puppets, a specialized stage for students and professionals and nine shows of very varied techniques and styles, aimed at children and families, but also at young people and adults.
More information at www.animacions.org

versió exterior d’IDENTITATS

Rocamora Teatre ja té versió exterior d’IDENTITATS


Després de presentar IDENTITATS en diversos Festivals Internacionals a l’estranger, també en horaris familiars o per a escolars i havent funcionat molt bé, la companyia ha decidit oferir l'espectacle a tot públic i per a espais exteriors, amb uns requeriments tècnics mínims.
L'experiència els ha mostrat que al principi els més joves se sorprenen, perquè no hi ha paraules, ni s'explica una història en el sentit convencional; però el moviment, com en els espectacles de dansa, els captiva i s'hi enganxen fàcilment. Més encara, en ser la protagonista una marioneta, ja de per si magnetitzant.


Rocamora Teatre ya tiene versión exterior de IDENTITATS


Tras presentar IDENTITATS en varios Festivales Internacionales en el extranjero, también en horarios familiares o para escolares y habiendo funcionado muy bien, la compañía ha decidido ofrecer el espectáculo a todo público y para espacios exteriores, con unos requerimientos técnicos mínimos.
La experiencia les ha mostrado que al principio los más jóvenes se sorprenden, porque no hay palabras, ni se cuenta una historia en el sentido convencional; pero el movimiento, como en los espectáculos de danza, les cautiva y se enganchan fácilmente. Más aún, al ser la protagonista una marioneta de hilo, ya de por si magnetizante.


Rocamora Teatre has already IDENTITATS outdoor version

After presenting IDENTITATS at several International Festivals abroad, also in family or school hours and having worked it very well, the company decided to offer the show to all audiences and for outdoor spaces, with minimal technical requirements.
Experience has shown them that at the beginning the youngest ones are surprised, because the show is nonverbal, neither explain a story in the conventional sense; but the movement, like in dance shows, captivates and hooks up them easily. Even more, being the protagonist a marionette, already magnetizing in itself.

Rocamora Teatre rep el Reconeixement del Topic de Tolosa


Rocamora Teatre rep el Reconeixement del Topic de Tolosa

Durant el 35è Festival Internacional de Teatre de Titelles “Titirijai” Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia, Rocamora Teatre va rebre de mans dels responsables del Topic -Centre Internacional de la Marioneta de Tolosa (Guipuzkoa)-, el Guardó de Reconeixement als trenta-cinc anys de trajectòria professional de la companyia. Sent així mateix nomenats Amics d’Honor del Topic els seus dos membres –Carles Cañellas i Susanna Rodríguez-, per llur contribució a l’Art de la Marioneta, durant els seus respectius quaranta-un i vint-i-cinc anys de professió.


Rocamora Teatre recibe el Reconocimiento del Topic de Tolosa

Durante el 35 Festival Internacional de Teatro de Títeres "Titirijai" Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia, Rocamora Teatre recibió de manos de los responsables del Topic -Centro Internacional de la Marioneta de Tolosa (Guipuzkoa)-, el Galardón de Reconocimiento a los treinta y cinco años de trayectoria profesional de la compañía. Siendo asimismo nombrados Amigos de Honor del Topic sus dos miembros -Carles Cañellas y Susanna Rodríguez-, por su contribución al Arte de la Marioneta, durante sus respectivos cuarenta y uno y veinticinco años de profesión.


Rocamora Teatre receives the Recognition of the Topic of Tolosa

During the 35th International Puppet Theater Festival "Titirijai" Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia, Rocamora Teatre received from hands of those responsible of Topic -International Puppetry Center of Tolosa (Guipuzkoa)-, the Recognition Award for the company's thirty-five years of professional career. Being likewise named Friends of Honor of the Topic its two members -Carles Cañellas and Susanna Rodríguez-, for their contribution to the Art of the Marionette during their respective forty-one and twenty-five years of career.
 

Traducció - TRANSLATE

Facebook