Som una companyia dedicada integralment
al Teatre de Titelles, Marionetes i Objectes.

versió exterior d’IDENTITATS

dilluns, 4 de juny de 2018

Rocamora Teatre ja té versió exterior d’IDENTITATS


Després de presentar IDENTITATS en diversos Festivals Internacionals a l’estranger, també en horaris familiars o per a escolars i havent funcionat molt bé, la companyia ha decidit oferir l'espectacle a tot públic i per a espais exteriors, amb uns requeriments tècnics mínims.
L'experiència els ha mostrat que al principi els més joves se sorprenen, perquè no hi ha paraules, ni s'explica una història en el sentit convencional; però el moviment, com en els espectacles de dansa, els captiva i s'hi enganxen fàcilment. Més encara, en ser la protagonista una marioneta, ja de per si magnetitzant.


Rocamora Teatre ya tiene versión exterior de IDENTITATS


Tras presentar IDENTITATS en varios Festivales Internacionales en el extranjero, también en horarios familiares o para escolares y habiendo funcionado muy bien, la compañía ha decidido ofrecer el espectáculo a todo público y para espacios exteriores, con unos requerimientos técnicos mínimos.
La experiencia les ha mostrado que al principio los más jóvenes se sorprenden, porque no hay palabras, ni se cuenta una historia en el sentido convencional; pero el movimiento, como en los espectáculos de danza, les cautiva y se enganchan fácilmente. Más aún, al ser la protagonista una marioneta de hilo, ya de por si magnetizante.


Rocamora Teatre has already IDENTITATS outdoor version

After presenting IDENTITATS at several International Festivals abroad, also in family or school hours and having worked it very well, the company decided to offer the show to all audiences and for outdoor spaces, with minimal technical requirements.
Experience has shown them that at the beginning the youngest ones are surprised, because the show is nonverbal, neither explain a story in the conventional sense; but the movement, like in dance shows, captivates and hooks up them easily. Even more, being the protagonist a marionette, already magnetizing in itself.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

 

Traducció - TRANSLATE

Facebook